فرآیند ساخت دیسک های فشرده (سی دی) یا دیسک های دیجیتال همه کاره (DVD) :